Hej.


Nu är det snart dags att betala avgiften för alla som betalar kvartalsvis.

Senast den 30 april skall föreningen ha din inbetalning tillhanda på

bankgiro 373-2534.


Enligt stämmans beslut är avgiften för försenad betalning ändra

från 50 kr till 500 kr. 


Möte 13:00 på städdagen för de som vill dra igång dagaktivitet för barnen på vårt

50-års jubileum den 1 september.


Det är inte tillåtet att ladda sin elbil utan att ha meddelat styrelsen, säkrat upp

och satt dit en elmätare. Den extra elåtgång som laddningen genererar behöver

föreningen ta betalt för. Sker laddning utan att detta gjorts kommer påföljder att ske.


Mycket elarbeten på gång i vårt område. En testlampa är uppsatt vid stora lekplatsen.

Gränddosor är under utbyte.


Brunnar kommer att bytas på Högstensgatans parkeringar då de nuvarande har funktionsfel.Med vänliga hälsningar Styrelsen