Fördelning fasta städuppgifter:


Bildstensgatan
Fornborgsgatan

Högstensgatan
Följande ritningar finns att tillgå:


Hela området,

Områdeskarta, Garage, Vattenmätare


Planskiss ingång mot gränd, A-Hus

Planskiss ingång genom gård, B-Hus


Bildstensgatan, VA - BergvärmeEL


Fornborgsgatan, VA - Bergvärme - EL


Högstensgatan, VA - Bergvärme - EL

Övrigt material att tillgå:


Telefonlista/Journummer kända företag, dokument


Instruktion fjärrkontroll garage, dokument


Äskningsmall, dokument


Ansökan om medlemsskap, dokument


Avtal laddning av fordon, dokumentSenaste årsredovisningen:


2023, dokument