[2023-07-05]


Hej.
Här kommer nu lite sommarinformation och dags att betala för kvartal 3.


*

A) Kvartal 3 skall nu betalas senast 31 juli med 5.075kr för er som betalar per kvartal på avgiften.
B) Betalar man kvartal på asfalteringen så gäller 675kr
C) För er som ännu inte betalat extra asfalteringskostnaden på 3700kr så gäller också sista betalning 31 juli.

Allt betalas till Bankgiro 373-2534 och var noga med vad och vem betalningen gäller.


*


Vi hälsar Ivan med sambo på Högstensgatan 54
välkomna till föreningen.


*


Fortsatt fördelning av våra nya fasta uppgifter pågår, återkom med vad du kan hjälpa till med.
Det är många kvar som inte tagit till sig att hjälpa till i vårt område,
och vi bifogar här de senaste listorna på fördelning av fasta arbetsuppgifter.

Tänk nu också på att flera uppgifter behöver åtgärdas nu eller under sommaren.


*


Vi har nu förlängt vårt avtal med Tele2 till 2026-09-30 och med detta sänker vi priset med 35kr/mån/fastighet.
Vi kommer få en uppgradering av fiberhastighet till 500/500 från 2023-10-01 och i övrigt fortsätter vi med det vi har idag,
Tänk på detta om ni köper extratjänser mm, att 2026-10-01 kanske vi får en ny leverantör beroende på vilka erbjudanden vi får.
Mer info om förläningen och uppgraderingen kommer efter sommaren i separat utskick.


*


Asfaltering har inte skett i gränd 5 efter problemen hos främst Högsten 84.
Det är och har varit stora problem med sättningar efter problem med dagvattenavrinningen,
och försäkringsbolag mm är inblandade i fortsatta arbetet.
Tyvärr vet vi just nu inte när dom kommer och asfalterar men det kommer bli segdragen hantering.


*


Trevlig sommar önskar styrelsen och stort tack på förhand till er som hjälper till och håller vårt område fint.