[2023-02-16]


Hej.Slutbetalning asfaltens indexfaktura.
Som vi tidigare meddelat kommer vi behöva finansiera slutbetalningen av asfalteringens indexfaktura.
Vi har nu fått fram till en lösning som vi bifogar med detta brev och vi har nu 5 månader på oss att betala slutskulden.
Kortfattat kommer varje fastighet behöva betala en sluträkning på 3700kr med betalning senast 31 juli, och det går bra att betala redan från nu.


*


Kommande årsmöte är planerat till onsdagen 22 mars och eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 mars.
Mer information kommer skickas ut senare.


*


Vi välkomnar Karin och Stefan på Fornborgsgatan 52 välkomna till föreningen.


*


Vatttensparande kranar.
Ett led i att hålla nere kostnader är att tänka på förbrukningen av vatten.
Styrelsen uppmanar alla att se över möjligheten att byta ut kranar i hushållet till vattensparande munstycken.
Det finns lite olika varianter på marknaden men vi har stora förhoppningar att alla kikar på sin möjliga lösning.
mer information se tex här
Elles
https://www.elless.com/sv/produkter/sparlatorer.aspx?gclid=EAIaIQobChMIwruG0JXW_AIVFZ7VCh2cLAMtEAAYASACEgJ6TvD_BwE
Ikea
https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/sustainable-everyday/snalare-vattenfoerbrukning-pub0e928577


*


Dagvattenskada Högstensgatan
Som flera redan sett så har man påbörjat ett arbete vid Högstensgatan 84 för att "bygga" om dagvattenavrinningen i marken.
Detta är kommunens ansvar men tyvärr behöver dom gräva upp asfalten som är lagd och kommer sedan återställa detta, det kommer medföra sämre framkomlighet ett tagrunt stora lekplatsen (gränd 5)
MVH
Styrelsen