[2022-07-16]


Hej


Dags att betala föreningsavgifter för kvartal 3 senast 31 juli.
Asfaltering, Kvartalsbetalare med en tio-årsplan per kvartal 675kr
Föreningsavgift, Kvartalsbetalare = 4.325kr
Bägge avgifterna betalas på Bankgiro 373-2534 senast 31 juli.


*


Området har nu fått nya skyltar vid varje infart.
max 3,5 ton i våra gränder och endast parkering för boende eller besökande.
Överskrider någon detta kan ni hänvisa till de skyltar som är uppsatta och gäller.


*Trevlig sommar önskar styrelsen