[2022-09-30]


Hej

Nu är det bara en vecka kvar till nästa städdag
Häststädningen är planerad till 8 oktober och vi välkomnar alla att delta.
Mer information kommer under veckan.


*


Det är inte alls ok att parkera bilar i gränderna eller runt lekplatserna inne i vårt område.
Vi har parkeringsplatser och garage för att parkera bilar, och vi ser allvarligt på parkerade bilar i området.
Tänk er för en extra gång innan ni funderar på parkering i området,
det finns en viktigt anledning till förbundet och det är rent säkerhetsmässigt med tillgång för utryckningsfordon.


*


Vi välkomnar familjen Buchwald på F2 välkomna till föreningen


*


Föreningen har tecknat nytt fast 3-årigt elavtal med fortum på 241 öre/kw
med rätt att byta om priset skulle bli billigare.
Ny avgift för laddning av elbil är nu 4kr/kw.


*


Stort tack till Er 36st som tagit på er ett ansvarsområde och vill hålla vårt område rent och fint.
F-06,F-08,F-12,F-20,F-56,F-56,F-72,F-80,F-88
H-36,H-46,H-52,H-60,H-62,H-64,H-72
B-10,B-11,B-18,B-21,B-26,B-32,B-34,B-37,B-38,B-39,B-40,B-42,B-43,B-44,B-48,B-49,B-51,B-56,B-58,B-60

Vi har tyvärr fortsatt över 100st hushåll som inte tagit på sig ansvarsområden i området,
detta är något vi tillsammans måste hantera och nu behöver vi fler som tar sitt ansvar.
Återkoppla till styrelsen vilket område du kan ta ansvar över:

Bildstensgatan
Två rabatter utmed garagevägg mot övre gräsmatta
Två rabatter utmed garagevägg mot nedra gräsmatta
Rensning/fräsning av sandlådan övre området
Två stora rabatter vid gränden städs och rensas nedre gränden
Stenmur längst in i gränd 1 mot villorna hålls rent från växtlighet
Stenmur längst ner mot skogen utmed stora gräsmattan hålls rent från växtlighet
Boulplan/grillplats städas och rensas på ogräs och skräp.

Fornborgsgatan
Plantering vid hörne av F68 klipps och rensas på ogräs
Träden/Hängrankorna/Bärträden vid stora lekplatsen klipps
Rensning/fräsning av stora sandlådan
Återvinningsplats hålls rent runt moloker

Högstensgatan
Växter bakom fastigheterna utmed Gånggriftsgatan städas och klipps
Rabatt runt panncentral städas, rensas och klipps
Stenplantering vid tennisbanan/infart gränd rensas och klipps
Planteringarna vid lilla/övre lekplatsen rensas på ogräs och vattnas
Städning och rensning på tennisbanan