2022

Föreningsavgiften betalas på två sätt, man väljer själv.

31 jan betalar man för hela året och får då en rabatt på 500kr.

summa att betala för helåret är 16.800kr


Väljer man att betala kvartalsvis så betalar man 4.325kr/kvartal

(vilket blir en årsavgift på 17.300kr)

Förfallodagar kvartalsvis är 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10 och 31/1Asfalteringsavgiften betalas på tre sätt, man väljer själv

31 jan betalar man all resterande skuld på 19.800kr

alternativt 31 jan betalar man årsavgiften på 2.700kr 


Väljer man att betala kvartalsvis så betalar man 675kr/kvartal

Förfallodagar kvartalsvis är 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10 och 31/1Bägge ovanstående avgifgter betalas till föreningens Bankgiro 373-2534