[2021-09-02]


Hej.

Här kommer lite ny uppdaterad information inför hösten.


*


Vi välkomnar Beatrice och Patrick på Fornborgsgatan 2


*


Vi välkomnar Dick och Therese på Fornborgsgatan 64


*


Höststädningen är planerad 9 oktober med samling kl 09.30 vid fotbollsplanen,
mer information kommer senare att delas ut.


*


Har du problem med din garageport, flera portar behöver programmera om sina

motorer, instruktion för detta finns på vår hemsida.

https://haef.se/filer/Omprogrammering_av_motor.pdf

Har du fortsatta bekymmer med din port behöver du meddela styrelsen detta så vi kan hjälpa till att få ordning på bekymren.


*


Asfaltering har vi tyvärr inget nytt att informera om då vi väntar på besked och tidsplaner.

Högstensgatan väntar på återställning av kommunens jobb och diverse småjusteringar med kantsten och gångar. Tidsplan har begärts och inväntas.

Fornborgsgatan har vi bekymmer med stora gatan, det diskuteras olika lösningar och vi avvaktar besked på korrekta åtgärder. Återvinningens plattor skall läggas om och justera ytan så den blir anpassad för rörelsehindrade, men väntar på gatans åtgärder först. Diverse kantsten och kantjusteringar i gränderna kvarstår och vi inväntar tidsplan för detta.

Bildstensgatan pågår för fullt, just nu byts brunnarna ut i gränderna. Dock har kommunen stoppat slutläggning av trottoarer då det finns felaktigheter som behöver åtgärdas, här väntar vi också på justeringar utmed trottoar där dom skall ta bort sten och lägga jord som också saknas på Högstensgatan, tidsplan för kommunens åtgärder har vi inte fått ännu.


Hälsningar

Styrelsen