[2023-04-05]


Hej.Parkering skall inte ske i gränderna alternativt vid lekplatserna.

Vid flertalet tillfällen har det parkerats bilar vid tex Fornborgsgatans lekplats och detta är inte tillåtet.


*


Skickar en påminnelse om kommande datum:

- Städdagen sker lördag 15 april

- 30 april skall föreningsavgiften för kvartal 2 betalas för er som valt att betala kvartalsvis (5.075kr plus ev asfalt 675kr och slutfakturan 3.700kr)


*


På städdagen kommer vi inte dela ut nya kompostpåsar utan ni som behöver fler påsar får hämta detta vid samlingsplatsen.
MVH
Styrelsen