[2023-05-28]


Hej.

Ordningsregel 13a "PARKERING" gäller fortfarande ALLA i föreningen.
Föregående utskick meddelade vi att man INTE skall parkera vid våra lekplatser eller gränder, men tyvärr hittar man fler ställen, gräsmattorna är INTE heller godkända parkeringsplatser.
Så på förekommen anledning så är PARKERING AV FORDON ENDAST TILLGÄNGLIGT i våra garage och på biluppställningsplatser (parkeringar), inget annat gäller.


*


Vi tackar alla 77st hushåll som deltog på vårstädningen och samlade ihop alla krafter och tog hand om vårt område tillsammans.


*


Vårt kvarvarande lån har fått en räntejustering till 8,55% och vi eftersöker om någon har en bra kontakt där vi kan se över och få ett bättre avtal för vårt föreningslån ?


*


Gränd 5 (Högstensgatan/Fornborgsgatan) vid tennisbanan och undercentralen har uppgrävd asfalt och flera gräsmattor är i oreda runt tennisbanan.
Vi har fått besked att det skall återställas till sommaren, men om det är innan/under eller efter väntar vi på.
De önskemål vi haft på återställningen skall efterföljas, ny asfalt, ny jord, utjämnade gräsytor mm.


*


Trevlig sommar och ha en skön midsommar önskar vi från styrelsen