[2022-05-12]


Hej


Håll extra utkik i området, flera garage såsom bilar och hus har haft påhälsningar
senaste tiden. Håll utkik och polisanmäl om något händer.


*


Stort tack alla 81st hushåll som deltog på städdagen.


*


Årsmötet har slutförts och protokoll kommer delas ut i brevlåda och epost
när vi fått alla sidorna kopierade.
Man kan dock läsa protokollet digitalt här:
https://haef.se/filer/Protokoll%20a%CC%8Arsmo%CC%88te%202022.pdf


*


NCC ser över sista restpunkterna nu och vi har fått slutfakturan.
Total kostnad 7 miljoner och mer information kommer med årsmötets protokoll.


*


Vi välkomnar fler nya hushåll:
Bildstensgatan 8,
Högstensgatan 36 och 84
Varmt välkomna till föreningen.