[2022-01-13]


Nytt år och ny information


*
Dags att betala föreningsavgifter 2022 senast 31 januari.

Asfaltering

1. Betala all resterande skuld direkt 31 jan = 19.800kr

2. Helårsbetalande med en tio-årsplan för år 2 = 2.700kr

3. Kvartalsbetalare med en tio-årsplan per kvartal 675kr

Föreningsavgift

1. Helårsbetalande = 16.800kr

2. Kvartalsbetalare = 4.325kr

Bägge avgifterna betalas på Bankgiro 373-2534 senast 31 januari.*
Till kommande årsmöte eftersöks någon som vill vara med som sekreterare i styrelsen.

Återkoppla till föreningens Epost alternativt valberedningen Claes Thorén Epost: claes.thoren.67@gmail.com*
Vi välkomnar Nils och Jenny med sonen Edmund på Bildstensgatan 48 välkomna till föreningen.*
Datum för 2022 finns nu publicerade på hemsidan

https://haef.se/kalender.html*
Senaste nytt om asfalteringen är att det tagit lite vinterpaus, men vi har många restpunkter och inget är besiktigat eller godkänt ännu.

Tyvärr måste vi härmed meddela att kostnaden för asfalteringen kommer fördyras då entreprenadindex ökat kraftigt och detta medför att vi kommer behöva ytterligare lösning för att kunna betala de uppkomna extra kostnader. Mer information kommer sändas ut när vi vet mer exakt vilka summor och extra kostnader det kan röra sig om, vi håller anbud och vår budget men läget på marknaden regleras via index på ett mycket negativt sätt för vår beställning just nu.God fortsättning på nya året önskar

Högestens styrelse