[2023-10-08]


Hej

Här kommer lite höstinformation.1.

Höststädningen är på ingång och alla bjuds in att delta nu på lördag 14 oktober kl 09.30.

Mer information kommer skickas ut under veckan.

Har ni något som önskas tas med på städdagen så återkoppla gärna redan nu.2.

Årets sista kvartalsavgift skall betalas 31 oktober med 5.075kr.

Betalar men kvartal på asfalteringen så gäller 675kr för detta och för er som fortsatt avser att ha kvar avbetalningen på asfalten tillkommer en räntehöjning på 600kr som har fakturerats separat.

Allt betalas till Bankgiro 373-2534 och var noga med vad och vem betalningen gäller.


Vill du betala av asfalteringslånet så är det bara att höra av sig till föreningen så du får rätt summa att slutbetala.3.

Vi har nu beslutat och skall slutföra en justering av elpriset som vi haft bundet på 3 år från ett år sedan, då vi tecknade en rätt att få sänka priset om läget blev bättre under avtalet.

Läget är nu bättre och vi avser att sänka elpriset med 1kr/kw vilket gör att vi kommer kunna ta betalt 3kr/kw istället för 4kr/kw. Mer information kommer att delges berörda när vi har fått klart alla papper.4.

Lampan som kördes sönder på Fornborgsgatan i somras är färdigförhandlad och vi väntar på att vår elektriker tillsammans med grävare skall montera en ny.5.

Belysningen utmed gångbanan på Bildstensgatan har blivit betydligt sämre när dom bytte ut lamporna för ett år sedan, vi har sedan dess haft skrivelser med kommunen och senaste information är att dom har många ärenden och vi väntar på återkoppling om besked hur man ser på den sämre belysningen.
MVH

Styrelsen