Det fungerade utmärkt att måla nya linjer på parkeringarna eftersom alla bilar

var flyttade i tid. Tack allihop!


Den 13 oktober är det dags för höstens städdag! Mer information kommer.


I slutet av nästa månad är det dags att betala kvartalsavgiften för alla som inte betalat

för helår. 31 oktober ska betalningen på 3 800 kr vara föreningen tillhanda på bankgiro 373-2534.


Tänk på att kontrollera att era garage verkligen är låsta! Det händer att portar lämnas olåsta

vilket självklart ökar risken för stölder både i det egna och angränsande garage.


Elbilar får inte laddas i garagen utan att styrelsen meddelas. Detta både p g a ökande kostnad för el

samt att elektriciteten i garagen inte är anpassad för denna typ av användning.


Ni som vill ha el till motorvärmare betalar in 800:- till föreningens bankgiro senast 31 oktober.


För att minska risken för att råttor ska trivas bra i vårt område vill vi uppmana alla att inte

mata fåglar. Maten drar tyvärr till sig råttor också.Med vänlig hälsning Styrelsen