Hej!


Om ni använder motorvärmare, glöm inte att betala in avgiften på 

800 kr till bankgiro 373-2534 snarast.


Respektive boende ansvarar för halkbekämpningen utanför sitt hus. 

Det finns grus att hämta vid panncentralen vid behov. 


Om ni har elbilar som ni laddar i garaget måste ni anmäla detta till styrelsen. 

Det krävs en säker elinstallation för att inte riskera att sladdar börjar brinna

eller att säkringarna går. Vid felaktig användning riskerar man nyttjanderätten

till sitt garage.


Vi kommer att avfyra nyårsraketer vid fotbollsplanen/grillplatsen vid tolvslaget

även i år. Tänk på att det enligt våra ordningsregler inte är tillåtet att skjuta raketer 

mellan husen och i gränderna utan kom gärna till det gemensamma firandet istället!
God jul & Gott Nytt år 

önskar


Styrelsen