Hej

Vi vill påminna alla att det är varje fastighets ansvar att hålla gångbana/trottoar fri från halka/snö.

Flis(grus) finns att hämta vid panncentral eller sopstationer.

 


Ang laddning av elbilar så är det förbjudet att ladda elbilar i våra garage då vi har undermåligt elsystem.

Vi har gjort en översyn och våra elsystem klarar inte detta, det är således stor risk att kablar och säkringar blir överhettade och övervägande risk för brand finns.

Skulle det hända något så är man personligt ansvarig för den förstörelse som sker, vi har inga försäkringar som täcker en sådan skada,

detta gäller även ”enkel” hybridladdning.

 

 

Comhem meddelar att dom uppgraderar vårt basutbud på internet utan kostnad,

Vi har nu (150/100) 150mbit ner och 100mbit upp (innan 100/10)

 

 

Tänk på att sista januari är det dags att betala för årsavgiften alternativt kvartalsavgiften.

4.025kr för den som betalar kvartal

Och 15.600kr för den som betalar helår.

Bankgiro 373-2534Preliminärt datum för årsmötet är 12 Mars

och vårstädningen är planerad till 27 april då påsken skjuter fram det en vecka.Hälsningar styrelsen