Hej.


Årsmötet är planerat till tisdagen 12 Mars kl 19.00 

Ny planerad lokal (matsalen på Torslandaskolan F5, alltså lågstadiet nedanför kullen mot hemköp) och startar med information om elbilar och solkraft kl 19.00 från solkraftverket.

Årsmötet går igång kl 19.30


Styrelsen eftersöker ny sekreterare då Jessica har flyttat, kontakta styrelsen eller valberedningens sammankallande Claes Thorén, Epost  claes.thoren.67@gmail.com  om ni är intresserade eller vet någon som är.


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 februari.

Brev i brevlådan Fornborgsgatan 86, eller via epost till  info@haef.se


Vidare vill vi passa på att påminna om att inte skräpa ner på sopstationerna eller i vårt område, tyvärr kom det snö och våra moloket tömdes inte, men detta tar inte bort vårt ansvar då flera slängde skräp utanför behållarna istället, hur tänker ni där, vem skall ta hand om detta och varför mata råttorna mer än det behövs. Skärpning, vi måste kunna hålla vårt område fint och rent även om kommunen inte gör sitt.


Glöm inte heller att våra garage är underdimensionerade för laddning av elbilar och vid olovlig användning så riskerar vi överhettning och brand till följd där inga försäkringar gäller.Hälsningar

Styrelsen