Hej


Inför årsmötet har vi ett beslut att ta med oss.

Bifogat finns förslag på ansvarsfördelning över våra Elskåp 
där vi har huvudsäkringarna till våra hus.

Föreningen har beställt jobb inom föreslagen budget 
att utföras i alla skåp för att lösa fel fram till 3B.

På årsmötet önskar vi besluta bifogade ansvarsfördelning 
för framtiden.


*


Inga övriga noterade motioner har inkommit till styrelsen.


*


Ytterligare information kommer från ComHem.

Vi har felaktigt fått information att man uppgraderar vår hastighet, som dom inte skall göra, bifogar information från ComHem.

Dock kan vi tillägga att nästa år är det dags för nya avtal gällande vårt fibernät och bredbandsleverantör, det har redan gått 5 år sedan vi installerade.
Väl mött på årsmötet, tisdagen 12 mars kl 19.00

Torslanda lågstadium bamba.Hälsningar 
Styrelsen