Hej

Hjälp oss, vi behöver allas gemensamma krafter .

-Finns det någon målare i området som kan hjälpa till att måla insidan av undercentralen ?

-Projekt laddstationer (elbilar) behöver komma vidare och hjälp behövs, vem är intresserad och kan tillföra kunskap i gruppen.

-Lampstolparna på lekplatserna skall målas och till detta behöver vi hjälp med slipning och målning.


Hör av er till styrelsen.I dagarna kommer vi ta ner några utdömda barrträd vid infarten till Fornborgsgatan, är det någon som är intresserad av ved från barrträd så finns det under veckan vid Fornborgsgatan.

Den som kan får gärna också hjälpa till, kontakta Claes Thorén.Vi måste också meddela att soppåsar och skräp skall slängas i behållarna på våra sopstationer. Senaste tiden har vi varit väldigt dåliga på att hålla rent vid sopstationerna och träffat inkasten dåligt.


Är det fullt, meddela styrelsen och ta hem skräpet igen.
Glöm inte skriva upp städdagen 27 april.
MVH

Styrelsen