[2020-01-14]


Hej Alla!


Här kommer info från styrelsen.


Föreningsavgiften

Info har lämnats ut i brevlådorna under helgen (bif också med detta mail), nedan följer kortfattat vad som gäller:


Föreningsavgiften för 2020 är 16100 kr, vilket blir 4025 kr per kvartal. Helårsbetalande får en rabatt på 500 kr varför årsavgiften för helårsbetalande blir 15600 kr.


De ordinarie förfallodagarna är 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10 för kvartalsbetalande, och 31/1 för helårsbetalande.

Ange namn och adress vid inbetalning, avgiften betalas till Högestens Atriumhus Ekonomiska Förening

Bankgiro 373-2534


ComHem

Vi vill uppmärksamma er på att vi har gratis telefonavtal via ComHem, tidigare hade vi ett lägstapris på 29kr, men nu är det 0kr. För att få det måste man aktivera gruppavtalet och telefoni bas. Om detta är aktuellt för dig så ta kontakt med ComHems kundservice.


Med vänlig hälsning


Styrelsen