[2020-02-16]


Hej Alla!


Tyvärr så kommer här information av tråkigare karaktär, först från boende i vårt område men också från polisens samordnare.


Natten mellan 13-14/2 har man försökt slanga en bil på Bildstensgatans nedre parkering, slang och tratt låg kvar.


Här kommer ytterligare kortfattad men än så viktig information från polisen.

 

1.       Flera fall av stölder har noterats på Hisingen de senaste veckorna där gärningsmännen utger sig för att vara Hemtjänst då de ringer på hos äldre personer och därefter tar sig in i bostaden och söker efter värdesaker. Var vaksamma och hör er gärna för med de äldre ni känner om de varit med om något liknande i närtid. Polisanmäl händelserna i de fall ni upptäcker brott.

 

2.       I Torslanda har det skett stöldförsök genom att försöka få tag i nycklar till grannen, genom att ringa på dörren och försöka förmå en äldre kvinna att lämna ut grannens nycklar. I samband med detta har även försök att få tag i kvinnans kortnummer skett. Vaksam kvinna gjorde att brottet stannade vid försöksstadiet.

 

Kontakta polisen och anmäla alla brott för att de så snabbt som möjligt ska kunna se brottstrender och sätta in rätt resurser på rätt plats/tid.

  

För övrigt så kör just nu polisen Hisingen på prov att ha tre dagstidsområdespoliser i tjänst, deras syfte är väldigt kortfattat att närvara på de platser där polisen inte alltid har en hög närvaro. Torslanda med Amhult och Torslanda Torg är några av de platser som kommer att se mer av polisens närvaro framöver. Gruppen jobbar relationskapande så var inte förvånad om de kommer fram till just er och frågar hur ni har det i era områden.


Det är en provverksamhet som kommer att utvärderas efterhand


Sammanfattningsvis så får vi alla hjälpa till att vara vaksamma och se efter varandra i området.


Hälsningar från Styrelsen