[2020-07-07]


Info från styrelsen


Välkomna:
Vi välkomnar Ida och Sebastian med sonen Harry på Bildsten 32


Kvartalsavgiften:
Påminner om att sista dagen är 31/7


Fint område:
Lappar ang de fasta städuppgifter är utdelade, låt oss hjälpas åt att hålla vårt område fint!


Parkering:
Vi vill påminna om att parkering i våra gränder inte är tillåtet


Asfaltering:
Det kommer att delas ut en lapp i brevlådan ang asfalteringen av vårt område, där vi önskar veta mer konkret hur alla tänker kring de olika betalningsalternativen för att kunna göra en så korrekt budget som möjligt. Där ges det också utrymme att skriva ned sina tankar och frågor, vi är tacksamma om vi får svar helst i vår brevlåda vid undercentralen Fornborg 86.


Jourlista:
Om något oförutsett händer så finns det en jourlista på vår hemsida https://haef.se/


Trevlig sommar önskar Styrelsen!