[2020-10-15]


Hej.


Städdag

Vi vill tacka alla 73st hushåll som var med på höststädningen.

Vi hade beräknat betydligt färre, men tackar väldigt mycket för det engagemang som finns i vårt område trots pandemi och regn.

Se nu bara till att få bort de grenar och träd som är nersågat och ligger kvar på marken.


Kvartalsavgift

Kvartal 4 skall nu betalas för er som betalar kvartalsvis.

4.025kr till Bankgiro 373-2534


Asfaltering

Vi har nu beställt asfaltering av NCC

SEB har beviljat ett lån på 3.700.000kr som är utbetalt.

Högstensgatans gränder kommer asfalteras innan vinter och övriga området beräknas göras när vädret stabiliserar sig efter vintern och dom följer grändnr.

Konkret information kommer delges boende när deras gränder blir berörda.

Betalning beräknas fortsatt göras 31/1, separat information kommer om detta.


Motorer garageportar

Föreningen har fått ett anbud från Crawfoord Center om någon är intresserad att montera en motor till garageporten.

Mer information kommer i separat utskick.


Bilvärmare

Att ha bilvärmare kopplat till bil i garage har fortsatt en vinteravgift på 800kr/säsong.

Så använder du värmare, vänligen betala avgiften.Ha nu en fortsatt trevlig höst

// Styrelsen